Weboldalunk használatával jóváhagyja a Cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlástól való elállás

Elállás joga

 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

  1. terméknek,
  2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Az elállás joga kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „fogyasztó”).

 

Tehát az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg, a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e, az elállási jog nem illeti meg.

 

A hatályos szabályozás értelmében Ön a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

 

Cégnév:

EPS-Connect Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt*

Telefon:

+36 20 249 1583

E-mail:

info@eps-connect.com

Adószám:

26091985-2-43

 

*A jelen nyilatkozatot nem ide kell küldeni! A levelezési cím:

 

EPS-CONNECT Kft.

1138 Budapest, Váci út 168.

 

FONTOS!

 

A terméket visszaküldheted vagy nyitvatartási időben személyesen elhozhatod a 1138 Budapest, Váci út 168. címre.

 

Az elállás feltételeivel kapcsoaltban további tájékoztatást találsz a https://vedditt.com/altalanos_szerzodesi_feltetelek_5 oldalon.

 

Ön az elállási jogát a honlapon elérhető Elállási nyilatkozat – mintát kitöltve és elküldve is gyakorolhatja, amely elérhető az ÁSZF végén letölthető formátumban.

 

Fontos, hogy ha nem használja az elállási nyilatkozat – mintát, úgy az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot tegyen emailben vagy postai úton. Határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát részünkre.

 

Önt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a e tájékoztatóban, illetve az ÁSZF 5. pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Elállási nyilatkozatának elküldését követően e-mailben haladéktalanul visszaigazoljuk az elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi részünkre.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából. Kérjük, hogy levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Elállási jogának gyakorlása esetén köteles a megrendelt terméket a fent megjelöl címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az Ön által megrendelt futárnak átadja) a terméket.

   

A termék visszaküldésének költsége Önt terheli, tekintettel arra, hogy nem vállaljuk a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállaljuk át Öntől a termék visszajuttatás költségét. 

Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán Önt semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által kifizetett teljes összeget, ideértve a termék árán felül a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, mert Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. 

 

Jogosultak vagyunk a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy ameddig Ön nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a terméket visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ilyen esetben követelhetjük a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinknek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését Ön kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - a megtérítését.

 

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg az elállási jog. Ilyen esetek pl. az alábbiak:

  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a fentebb meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ,
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

www.vedditt.com

 

EPS-CONNECT Kft.