Weboldalunk használatával jóváhagyja a Cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Okosóra nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat az Vedditt.com által kezelt, karbantartott Facebook oldalán futó üzenőfali nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó, természetes személy (a továbbiakban: Játékos). 

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

§ A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

3. A játék időtartama, menete

A játék kezdete: 2020.10.08.
A játék vége: Amint facebook oldalunk eléri a 2000 követőt

Nyertesek száma: összesen 4

Nyeremény:

A nyereményeket véletlenszerű sorsolással, az 1 db üzenőfali bejegyzéshez hozzászólásban a legjobban tetsző óra nevét megjelölők között sorsoljuk ki.
A sorsolás az facebook oldalunkon elért 2000 követő utáni munkanapon esedékes.
A 4 db nyereményt ugyanazon a napon, egymás után sorsoljuk ki.
A nyertesek nem biztos, hogy azt az órát fogják megnyerni, amit hozzászólásukban megjelöltek.

 

Nyeremények:

  1. nyertes: 1 db: Habour DT78  okosóra ezüst-barna színben
  2. nyertes 1db Habour Q6S  okosóra kék színben
  3. nyertes: 1db:Habour  V18 okosóra lila színben
  4. nyertes: 1db: Habour GS8 okosóra sárga színben

 

A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Vedditt.com Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Hozzászólásban meg kell jelölnie a neki legjobban tetsző óra nevét)

A nyerteseket, a poszthoz hozzászólók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

Egy személy csak egy nyereményre jogosult. Ennek betartása érdekében, azon személyeket, akik egyszer már kisorsolásra kerültek a játékban k, a következő sorsolásokban nem vehetnek részt.

4. Nyeremények, nyertesek

 A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolást 10 órán belül.

 Pótnyerteseket hirdetünk.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

§ ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét továbbá közzé tesszük a Facebook oldalon is.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot 3 napon, azaz 72 órán belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 6. Nyeremények kézbesítése

 A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt a Vedditt.com a nyertessel való kapcsolatfelvételtől számított 5 munkanapon belül postázza a nyertesnek.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre  használjuk.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

 9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.