Weboldalunk használatával jóváhagyja a Cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Játékszabályzat

1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat az Vedditt.com által kezelt, karbantartott Facebook oldalán futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználótermészetes személy (a továbbiakban: Játékos).
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
§ A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

3. A játék időtartama, menete
A játék időtartama: 2020.06.29. – 2020.07.19 .
Nyertesek száma: összesen 3.
Nyeremény:
A nyereményt 2020.07.06-án, 2020.07.13-án és 2020.07.20-án véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az 1 db üzenőfali bejegyzésben képet lájkoló és hozzászólásban a lakhelyét megjelölő nyertes nyereménye az arra az időpontra megjelölt okoseszköz vagy okoseszközök.

A dátumomokhoz rendelt nyeremények:
2020.07.06.: SMARTZILLA Zigbee Mozgásérzékelő + SMARTZILLA 1 csatornás WIFI kapcsoló magyar nyelvű applikációval
2020.06.13.: SMARTZILLA Zigbee mozgásérzékelő +SMARTZILLA okos dugalj 230V + SMARTZILLA 1-es WIFI kapcsoló magyar nyelvű applikációval
2020.07.20.: SMARTZILLA okos akkumulátoros kamera magyar nyelvű applikációval

Sorsolás és eredményhirdetés:
Nyeremény 1: 2020.07.06.
Nyeremény 2: 2020.07.13.
Nyeremény 3 2020.07.20.

A játék menete:
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Vedditt.com Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Lájkolni kell a játékfelhívásban szereplő képet és hozzászólásban egy megjelölni a lakhelyét.
A nyerteseket, a képet lájkolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.
Egy személy csak egy nyereményre jogosult. Ennek betartása érdekében, azon személyeket, akik az előző játékban kisorsolásra kerültek, a következő sorsolásokban nem vehetnek részt.
 
4. Nyeremények, nyertesek
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com
A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.
Pótnyerteseket hirdetünk.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
§ ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
§ ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek
 
5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét továbbá közzé tesszük a Facebook oldalon is.
Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot 3 napon, azaz 72 órán belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.
 
6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt a Vedditt.com az eredményhirdetéstől számított 3 munkanapon belül postázza a nyertesnek.
 
7. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.
 
8. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.